شمشیری

 • خانه
 • منوی اصلی
 • فعالیت ها
 • پروژه های عمرانی
 • پروژه های اجرا شده
 • شمشیری

شمشیری

پروژه شمشیری:

پلاک ثبتی شماره ۳۱۰۹/۲۳۹۷ مفروز و مجزی شده از باقیمانده پلاک اصلی مذکور واقع در بخش ده ثبتی تهران اراضی جی دارای یک جلد سند مالکیت به مساحت۱۹۴۷۰ مترمربع طبق سند مالکیت و اعیانی  به مساحت کل ۸۴۲۴۷ مترمربع در پنج بلوک در دست احداث با کاربری تجاری-اداری-مسکونی مشتمل بر:

 • بلوک مسکونی  A : به مساحت کل حدود ۱۲۰۱۰ مترمربع به مساحت مفید ۷۱۶۶ متر مربع شامل ۹۶ واحد مسکونی
 • بلوک مسکونی  B :  به مساحت کل حدود ۱۷۲۰۰ مترمربع به مساحت مفید ۱۴۱۱۴ متر مربع شامل ۹۴ واحدمسکونی
 • بلوک مسکونی  C به مساحت کل حدود ۱۲۰۱۰ مترمربع به مساحت مفید ۷۱۶۶ متر مربع شامل ۹۶ واحد مسکونی
 • بلوک مسکونی D : به مساحت کل حدود ۱۲۰۱۰ مترمربع به مساحت مفید ۷۱۶۶ متر مربع شامل ۹۶ واحد مسکونی
 • بلوک تجاری – اداری E : به مساحت حدود  ۲۹۶۱۷ مساحت کل مترمربع شامل ۸۵ واحد تجاری ، ۲۰ واحد اداری ، ۱ واحد ستوران و آشپزخانه و پارکینگ

 

انجام عملیات تکمیلی بلوک های A و D پروژه نوسازان هفت (شمشیری ) ( فاز اول پروژه)

پروژه مذکور در دو بلوک A و Dبه مساحت کل 24020 مترمربع و مساحت مفید 14332 متر مربع شامل 192 واحد مسکونی می باشد. تکمیل عملیات ساختمانی در بلوک A با 74.5 درصد و بلوک D با 71.6 درصد پیشرفت فیزیکی در تاریخ 97/02/05 آغاز و در تاریخ 97/09/19 پروژه به اتمام رسید.

 

              

Copyright 2022 طراحی و پیاده سازی توسط یاس کیش