مزایدات عمومی

  • خانه
  • مناقصات و مزایدات
  • مزایدات عمومی

مزایدات عمومی

مزایده عمومی 14/ 1401

مورخ 1401/12/16
فروش املاک تجاری اداری و مسکونی در تهران ، اصفهان ، قم ، آبادان و ارومیه

مزایده عمومی 13/ 1401

مورخ 1401/12/10
فروش املاک تجاری اداری و مسکونی در تهران ، قم ، تبریز ، ارومیه و سمنان

مزایده عمومی 12/ 1401

مورخ 1401/12/02
فروش املاک تجاری اداری و مسکونی در تهران و شیراز

مزایده عمومی 11/ 1401

مورخ 1401/11/27
فروش املاک تجاری اداری و مسکونی در تهران، اردبیل، تبریز، قزوین، مرند و ...

مزایده عمومی 10 / 1401

مورخ 1401/10/29
فروش املاک تجاری اداری و مسکونی در تهران، مشهد، قم، تبریز، ارومیه و ...

مزایده عمومی 09 / 1401

مورخ 1401/10/14
فروش املاک تجاری اداری خدماتی و مسکونی در تهران تبریز اهواز و ...

مزایده عمومی 08 / 1401

مورخ 1401/09/22
فروش املاک تجاری اداری خدماتی و مسکونی در تهران اصفهان کیش و ...

مزایده عمومی1401/07

مورخ 1401/08/21
فروش املاک تجاری و مسکونی اصفهان ،کیش ، تبریز ، ارومیه ، بندرانزلی

مزایده عمومی 06 / 1401

مورخ 1401/08/14
فروش املاک تجاری ، اداری ، خدماتی و مسکونی

مزایده عمومی 05 / 1401

مورخ 1401/07/12
فروش املاک تجاری، اداری،خدماتی و مسکونی

مزایده عمومی 04 / 1401

مورخ 1401/06/31
فروش املاک مسکونی در
تهران

مزایده عمومی ک / 01 / 1401

مورخ 1401/06/30
فروش املاک اداری
در تهران و اصفهان

مزایده عمومی 03 / 1401

مورخ 1401/05/12
فروش املاک تجاری، اداری،خدماتی و مسکونی

مزایده عمومی 1401/01

مورخ 1401/02/19
فروش املاک تجاری، اداری،خدماتی و مسکونی

مزایده عمومی 1400/11

فروش املاک تجاری، اداری،خدماتی و مسکونی

مزایده عمومی 1400/8

فروش املاک تجاری،اداری و مسکونی در تهران

مزایده عمومی 1400/9

فروش املاک تجاری ،اداری، خدماتی و مسکونی

مزایده عمومی 1400/10

فروش املاک خدماتی و مسکونی در شهرهای قزوین، کیش و قم

Copyright 2022 طراحی و پیاده سازی توسط یاس کیش