مزایده فروش 1401/04

مزایده عمومی - یک مرحله ای
وضعیت: در حال برگزاری

مزایده فروش املاک مسکونی در تهران

  • کد فراخوان: 1401/04
  • قیمت اسناد(ریال): 2000000
  • نوع انتشار: معاملات عمده
  • تاریخ درج آگهی: 1401/6/31
  • نام روزنامه منتشر کننده: دنیای اقتصاد
  • تاریخ شروع فروش اسناد: 1401/6/31
  • تاریخ پایان فروش اسناد: 1401/7/14
  • مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/7/14
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1401/7/17
محل دریافت اسناد:

تهران ،بلوارآفریقا،خیابان شهید ستاری،نبش خیابان مدیر ،پلاک 2 طبقه اول واحد 4 شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

فروش املاک مسکونی در تهران

بصورت اجاره به شرط تملیک از طریق اعطای تسهیلات

از آنجائیکه بانک شهر در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی  در نظر دارد تا تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود را طبق جدول و بشرح نشانی های ذیل با وضع و شرایط موجود در مزایده عمومی از تاریخ 1401/06/31 لغایت 1401/07/14 با شرایط زیر به فروش رساند لذا علاقمندان می توانند به منظور کسب اطلاعات و راهنمایی، هماهنگی برای بازدید از محل و دریافت اوراق مزایده (با پرداخت هزینه مربوطه) و تسلیم پیشنهادها همه روزه از ساعت 9 صبح الی 15 به استثناء ایام تعطیل رسمی به نشانی : تهران ،بلوارآفریقا، خیابان شهید ستاری، نبش خیابان مدیر، پلاک 2 طبقه اول واحد 4 شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش( کارگزار فروش) و یا با تلفن های  88654581 -88654582 - 09101544399 – 09010480693 تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت ، روز شنبه 1401/07/14 تا ساعت 15 و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت صرفا در نشانی دفتر کارگزار می باشد.

شرح فراخوان:

نحوه پرداخت مبلغ معامله بصورت اجاره به شرط تملیک از طریق اعطای تسهیلات (حداقل 6 ماه و حداکثر 60 ماهه با نرخ سود سالیانه 18%):
1) حداقل پیش پرداخت نقدی ، همزمان با انعقاد قرارداد 10 % مبلغ معامله(با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده) که تحویل ملک پس از پرداخت مبلغ یاد شده و جاری شدن تسهیلات صورت خواهد پذیرفت.
2) انتقال اسناد در دفتر اسناد رسمی پس از پرداخت کامل کلیه اقساط و تسویه حساب نهایی.
تبصره: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در واگذاری اجاره به شرط تملیک از طریق اعطای تسهیلات در صورتیکه واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شوند مشمول دریافت تسهیلات می گردند بدین لحاظ می بایست کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز اعلامی جهت اعتبار سنجی بهمراه سایر مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده ارائه نمایند.چنانچه متقاضی حائز دریافت شرایط تسهیلات نباشد ( ازجمله بدحسابی و سوء سابقه چک برگشتی وتسهیلات / تعهدات غیر جاری و ...)مزایده گزار در هر مرحله از مزایده مختار خواهد بود پیشنهاد شرکت کننده در مزایده را رد نماید.

توضیحات و شرایط مزایده:
1) بهای پیشنهادی باید از حیث مدت زمان پرداخت و مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهرشده (سربسته) تسلیم گردد.
2) مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل پنج درصد (5%) مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست متقاضی در این خصوص وفق مفاد برگ شرایط و تعهد نامه شرکت در مزایده اقدام نماید.
3) شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول کامل شرایط و آیین نامه معاملات شرکت می باشد.
4) پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی مزایده واصل گردند یا کمتر از قیمت پایه، فاقدسپرده، مخدوش، مبهم ،مشروط یا فاقد فیش واریزی باشند از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5) مزایده گزار در انتخاب برگزیده مزایده ، رد یا قبول پیشنهادهای دریافتی بر اساس صرفه و صلاح بانک و تا مرحله ابلاغ قرارداد مختار است.
6) هر یک از پیشنهاد دهندگان جهت بازدید املاک می توانند از تاریخ 1401/06/31 لغایت 1401/07/14 با هماهنگی شرکت کارگزار اقدام نمایند.
7) جلسه بازگشایی پیشنهادهای دریافتی با حضور اعضای کمیسیون معاملات و ناظرین در روز یکشنبه مورخ 1401/07/17 ساعت 10 صبح در دفتر شرکت تشکیل و پیشنهادهای دریافتی مفتوح و قرائت خواهد گردید.
8) حضور پیشنهاد دهنده یا نماینده رسمی وی در جلسه با ارائه معرفی نامه و اصل رسید تحویل پاکت پیشنهاد قیمت، آزاد و عدم حضور ایشان مانع برگزاری جلسه بازگشایی پیشنهادهای مزایده نخواهد بود.
9) سپرده شرکت در مزایده برگزیدگان اول و دوم تا انعقاد قرارداد و واریز کل مرحله اول ثمن معامله برگزیده اول برگشت داده نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از برگزیدگان از انعقاد قرارداد یا واریز مرحله اول ثمن معامله در مهلت مقرر و وفق برگ شرایط و تعهدنامه شرکت در مزایده، سپرده آنان توسط مزایده گزار ضبط و توقیف خواهد شد.
10) شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش به عنوان کارگزار و نماینده بانک شهر مبادرت به برگزاری مزایده حاضر نموده است و هیچگونه مالکیتی در املاک عرضه شده ندارد.
توجه : اصلاحات انجام شده در وب سایت : http://shahr-bank.ir و http://tejaratatiyekish.com ملاک عمل نهایی مزایده می باشد.

پیشنهادات متفاوت از شرایط اعلامی در صورت عدم وجود متقاضی یا برنده مزایده پس از پایان مزایده بررسی می گردد.

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش کارگزار فروش املاک بانک شهر

درباره ما

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش در تاریخ 1391/07/03 تحت شماره 10056 با نام شرکت توسعه تجارت جهان آتیه کیش در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کیش به ثبت رسیده است.

تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر ، بلوار ستاری ، نبش کوچه مدیر ، ساختمان مدیر ، طبقه اول

تلفن : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱
فکس : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱