لیست املاک شهر تربت حیدریه

مزایده عمومی 1403/02
موقعیت جغرافیاییکد ملکآدرس ملکنوع ملککاربریمیزان مالکیتمبلغ پایه (ریال) 5 درصد مزایدهمتصرفجزئیات بیشترخرید اسناد
36تربت حیدریه، خیابان ابوذر غفاری، اراضی موسوم به زعفرانیهزمیناداری - تجاریرجوع به توضیحات1523300000000 76165000000 ندارد جزئیات بیشتر
36-1تربت حیدریه، خیابان ابوذر غفاری، اراضی موسوم به زعفرانیهزمیناداری - تجاریشش دانگ411000000000 20550000000 ندارد جزئیات بیشتر
36-2تربت حیدریه، خیابان ابوذر غفاری، اراضی موسوم به زعفرانیهزمیناداری - تجاریشش دانگ644500000000 32225000000 ندارد جزئیات بیشتر
36-3تربت حیدریه، خیابان ابوذر غفاری، اراضی موسوم به زعفرانیهزمیناداری - تجاریشش دانگ467800000000 23390000000 ندارد جزئیات بیشتر
37 تربت حیدریه، انتهای خیابان آبشارزمینمسکونیشش دانگ69976830000 3498841500 ندارد جزئیات بیشتر
37-1 تربت حیدریه، انتهای خیابان آبشارزمینمسکونیشش دانگ23269785000 1163489250 ندارد جزئیات بیشتر
37-2 تربت حیدریه، انتهای خیابان آبشارزمینمسکونیشش دانگ23324070000 1166203500 ندارد جزئیات بیشتر
37-3 تربت حیدریه، انتهای خیابان آبشارزمینمسکونیشش دانگ23382975000 1169148750 ندارد جزئیات بیشتر

درباره ما

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش در تاریخ 1391/07/03 تحت شماره 10056 با نام شرکت توسعه تجارت جهان آتیه کیش در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کیش به ثبت رسیده است.

تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر ، بلوار ستاری ، نبش کوچه مدیر ، ساختمان مدیر ، طبقه اول

تلفن : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱
فکس : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱